Iveco

19+2:

0,6€/ km

stojné 5e/ hod

nocľažné pre vodičov

diéty

parkovné poplatky

DPH

Autobus

49+2:

1€/ km

stojné 8,3€/ hod

nocľažné pre vodičov

diéty

parkovné poplatky

DPH

Autobusy

52+2:

1,1€/ km

stojné 9,3€ / hpd.

nocľažné pre vodičov

diéty

parkovné poplatky

DPH

DPH sa účtuje len na prepravu po Slovensku.

Každú prepravu je nutné prerátať individuálne, nakoľko jazdné za km a stojné ovplivňuje sezónnosť a rozsah využitia autbusu zákazníkom.Cenu prepravy je možné prejednať ako dohodnutú cenu. Takáto dohodnutá cena bude bez akýchkoľvek príplatkov fakturovaná pri dodržaní podmienok prepravy.

Tešíme sa na spoluprácu.